top of page

Hvem vedligeholder private vandløb

De private vandløb skal vedligeholdes af den, der ejer bredden mod vandløbet

Du har altid pligt til at modtage vand fra de arealer, der ligger højere oppe.

Derfor har du også pligt til, at vedligeholde dine vandløb, rørlægninger og dræn. Du skal selv betale for vedligeholdelsen af vandløbet.

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?

Vedligeholdelsespligten påhviler bredejerne.

Dette betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom, det vil sige at udføre og at betale for arbejdet
med vedligeholdelse.

Er man kun bredejer på den ene side, så går matrikelgrænsen pr. definition normalt midt i vandløbet også selv om vandløbet flytter sig naturligt.

Vandløb Nørklit - Roteret.jpg
Klimatilpasningskort modtaget at Frederikshavn Kommune - 08 December 2023
klimatilpasningskor_web.jpg
bottom of page