top of page

Formand:

Villy Jacobsen

Ibisvej 1
tlf. 2076 5462

noerklitbestyrelse@gmail.com

Bestyrelsen

Næstformand:

Peter Jespersen

Grævlingestien 9

noerklitbestyrelse@gmail.com

PRJ.jpg

Kasserer:

Marianne Fischer
Uglevej 24A
noerklitkasserer@gmail.com

Sekretær:

Troels Strøm

Solsortevej 1
noerklitbestyrelse@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Leif Olesen

Klitvej17
noerklitbestyrelse@gmail.com

scan0001 (1).jpg

Jonna Lindegaard

Harestien 2

noerklitbestyrelse@gmail.com

Lars Holbæk Jespersen

Hjortestien14

noerklitbestyrelse@gmail.com

lars_holbæk_small.png

Suppleaneter:

1. suppleant, Per Thygesen 

2. suppleant, Steen Ovesen

Revisor:

Gregers Vangkilde

 

Revisorsuppleant:

Tina Bertram

Kommunikation med medlemmerne

Alle henvendelser fra medlemmer til bestyrelsen går gennem formand/næstformand undtagen forhold vedrørende kontingent betaling. Henvendelser om kontingent rettes til kasseren.

Hele bestyrelsen orienteres løbende om henvendelser fra medlemmer samt eventuelle svar.

 

Kommunikation med eksterne partnere

Formanden/næstformanden er foreningens kontaktpersoner til eksterne samarbejdspartnere og varetager kommunikationen med disse.

Formanden/næstformanden kan uddelegere kontakt med eksterne samarbejdspartnere efter aftale.

Bestyrelsen orienteres løbende om samarbejdet/kontakten til eksterne samarbejdspartnere.

Forhold af mere principiel karakter drøftes på bestyrelsesmøder.

 

Der afholdes bestyrelsesmøder fordelt udover året ca. 4/5 møder eller efter behov.

bottom of page