Bestyrelsen

Formand:

Preben Sørensen

Skadevej 8
tlf. 25446481

noerklitbestyrelse@gmail.com

Næstformand:

Troels Strøm

Solsortevej 1

noerklitbestyrelse@gmail.com

Kasserer:

Marianne Fischer
Uglevej 24A
noerklitkasserer@gmail.com

Sekretær:

Claus Conradsen

Hjortestien 4
noerklitbestyrelse@gmail.com


Øvrige medlemmer:

Benny Sørensen
Hjortestien 16
noerklitbestyrelse@gmail.com

 

Leif Olesen

Klitvej17
noerklitbestyrelse@gmail.com

Peter Jespersen

Grævlingestien 9

noerklitbestyrelse@gmail.com

 


Suppleaneter:
1. suppleant, Niels Christensen
2. suppleant, Steen Ovesen

Revisor:
Gregers Vangkilde

Revisorsuppleant:
Tina Bertramsen

PRJ.jpg
scan0001 (1).jpg

Kommunikation med medlemmerne

Alle henvendelser fra medlemmer til bestyrelsen går gennem formand/næstformand undtagen forhold vedrørende kontingent betaling. Henvendelser om kontingent rettes til kasseren.

Hele bestyrelsen orienteres løbende om henvendelser fra medlemmer samt eventuelle svar.

 

Kommunikation med eksterne partnere

Formanden/næstformanden er foreningens kontaktpersoner til eksterne samarbejdspartnere og varetager kommunikationen med disse.

Formanden/næstformanden kan uddelegere kontakt med eksterne samarbejdspartnere efter aftale.

Bestyrelsen orienteres løbende om samarbejdet/kontakten til eksterne samarbejdspartnere.

Forhold af mere principiel karakter drøftes på bestyrelsesmøder.

 

Der afholdes bestyrelsesmøder fordelt udover året ca. 4/5 møder eller efter behov.