top of page
Villy Jacobsen

Formand:

Villy Jacobsen

Ibisvej 1
tlf. 2076 5462

noerklitbestyrelse@gmail.com

Bestyrelsen

Næstformand:

Peter Jespersen

Grævlingestien 9

noerklitbestyrelse@gmail.com

Peter Jespersen

Kasserer:

Lars Holbæk Jespersen

Hjortestien14
noerklitkasserer@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Leif Olesen

Klitvej17
noerklitbestyrelse@gmail.com

Leif Olesen

Sekretær:

Jonna Lindegaard

Harestien 2

noerklitbestyrelse@gmail.com

Jonna Lindegaard

Troels Strøm

Solsortevej 1
noerklitbestyrelse@gmail.com

Troels Strøm

Poul Erik Lykke Hansen

Høgevej 12

noerklitbestyrelse@gmail.com

Poul Erik Lykke Hansen

Suppleaneter:

1. suppleant, Per Thygesen 

2. suppleant, Steen Ovesen

Revisor:

Gregers Vangkilde

 

Revisorsuppleant:

Tina Bertram

Kommunikation med medlemmerne

Alle henvendelser fra medlemmer til bestyrelsen går gennem formand/næstformand undtagen forhold vedrørende kontingent betaling. Henvendelser om kontingent rettes til kasseren.

Hele bestyrelsen orienteres løbende om henvendelser fra medlemmer samt eventuelle svar.

 

Kommunikation med eksterne partnere

Formanden/næstformanden er foreningens kontaktpersoner til eksterne samarbejdspartnere og varetager kommunikationen med disse.

Formanden/næstformanden kan uddelegere kontakt med eksterne samarbejdspartnere efter aftale.

Bestyrelsen orienteres løbende om samarbejdet/kontakten til eksterne samarbejdspartnere.

Forhold af mere principiel karakter drøftes på bestyrelsesmøder.

 

Der afholdes bestyrelsesmøder fordelt udover året ca. 4/5 møder eller efter behov.

bottom of page