Bestyrelsen

Formand:
Claus Conradsen
Hjortestien 4
tlf. 21975767

noerklitbestyrelse@gmail.com

Næstformand:

Leif Olesen

Klitvej17

noerklitbestyrelse@gmail.com

Kasserer:

Marianne Fischer
Uglevej 24A
noerklitkasserer@gmail.com

Sekretær:

Troels Strøm
Solsortevej 1
noerklitbestyrelse@gmail.com


Øvrige medlemmer

 

Benny Sørensen
Hjortestien 16
noerklitbestyrelse@gmail.com

 

Preben Sørensen
Skadevej 8
noerklitbestyrelse@gmail.com

Steen Ovesen

Uglevej 11

noerklitbestyrelse@gmail.com

 


Suppleaneter
1. suppleant : 
2. suppleant: Christian Madsen

Revisor
Gregers Vangkilde

Revisorsuppleant
Ulla Svendsen

Kommunikation med medlemmerne

Alle henvendelser fra medlemmer til bestyrelsen går gennem formand/næstformand undtagen forhold vedrørende kontingent betaling. Henvendelser om kontingent rettes til kasseren.

Hele bestyrelsen orienteres løbende om henvendelser fra medlemmer samt eventuelle svar.

 

Kommunikation med eksterne partnere

Formanden/næstformanden er foreningens kontaktpersoner til eksterne samarbejdspartnere og varetager kommunikationen med disse.

Formanden/næstformanden kan uddelegere kontakt med eksterne samarbejdspartnere efter aftale.

Bestyrelsen orienteres løbende om samarbejdet/kontakten til eksterne samarbejdspartnere.

Forhold af mere principiel karakter drøftes på bestyrelsesmøder.

 

Der afholdes bestyrelsesmøder fordelt udover året ca. 4/5 møder eller efter behov.