Godt naboskab

Orientere dine nærmeste naboer ved:

  • Byggeri

  • Større arrangementer

  • Træfældning m.v.

Der er placeret flere hjertestartere i området omkring Lyngså/Voerså/Sæby. Brug Tryg Fondens App til placering og tilgængelighed af hjertestarterne.

https://trygfonden.dk/viden-og-materialer/apps/trygfonden-hjertestart

Får du brug for læge kan lægevagten træffes på tlf. 70150300 aften og weekend.

I livstruende situationer skal der altid ringes 1-1-2.