• 17.04.21 Generalforsamling om morgenen

  • 17.04.21 Socialt arrangement om aftenen

  • 29.05.21 Strandrensning kl. 10.00

  • 29.05.21 Indvielse af legepladsen og fodboldbane

  • 23.06.21 Sct. Hans bål på stranden, kl. 21:00

  • 11.09.21 kl. 9:30 Generalforsamling, Hvide Klit 

  • 09.10.21 Oprydning i klitterne, kl. 10:00 

Aflyst grundet usikkerheden omkring COVID-19